ueber-uns-green
ueber-uns-green
ueber-uns-green
ueber-uns-green

temp-rite neemt milieubescherming serieus

Wij streven naar een aanvaardbare en duurzame harmonie tussen ecologie en economie, om nu en in de toekomst verantwoord te kunnen werken. Het naleven van juridische belangen en ook de milieurelevante aspecten bij de uitvoering van ons werk zijn onderdeel van ons kwaliteits- en milieubewustzijn en behoren tot de taken van elke medewerker!

Onze ontwikkeling is gericht op het voortdurend verbeteren van de producten en processen en op het verminderen van milieubelasting. Dat geldt voor alle terreinen, bijvoorbeeld:

  • voor de energie-efficiëntie en de duurzaamheid van onze producten
  • voor de gebruikte verpakkingsmaterialen
  • voor de transportmiddelen en routes
  • voor de selectie en het gebruik van onze productie- en bedrijfsmiddelen.

Regelmatig controleren wij de effectiviteit en streven, door middel van gerichte cursussen en toepassing van adequate competenties, naar een continue verbetering.

Energieeffizient