sliderbild-glossar
sliderbild-glossar
sliderbild-glossar
sliderbild-glossar

Begrippenlijst

Glossar_NL

a-la-carte

“Volgens de kaart”, betekent in de gastronomie de vrije keuze uit de gerechten op de menukaart.

CE-markering

Volgens EU-richtlijn moeten fabrikanten voor bepaalde producten aan minimumveiligheidseisen voldoen. Voor deze producten dient vóór de eerste marktintroductie een “conformiteitsbeoordelingsprocedure” te worden uitgevoerd. Daarna verklaart de fabrikant in een verklaring van overeenstemming dat het product conform de gestelde richtlijn(en) is en brengt de CE-markering aan. Alle relevante temp-rite producten zijn uiteraard CE-conform

Cloche

Het begrip “Cloche” beschrijft een ronde of ovale afdekkap, gebruikt voor het warmhouden van gerechten op borden vanaf de keuken tot aan de gast. In de maaltijdendistributie gaat het daarbij meestal om geïsoleerde kunststof kappen, als onderdeel van een cloche- of pelletsysteem. Hier vindt u temp-rite clochesystemen.

Cook and Hold

“Koken en vasthouden”, beschrijft de traditionele warme maaltijdverstrekking waarbij de gerechten na toebereiding tot moment van consumptie door middel van isolatie of door actieve temperatuurondersteuning op temperatuur gehouden worden. Hier vindt u temp-rite Cook-Serve-systemen.

Cook-Chill

“Koken en koelen”. Bij deze methode worden de warme maaltijdcomponenten op traditionele wijze bereid en gegaard, maar dan binnen 90 minuten tot een temperatuur van minder dan 4°C gekoeld. Het gekoelde gerecht kan bij een ononderbroken koelketen tot drie dagen lang opgeslagen worden zonder verlies van kwaliteit. Het product wordt pas kort voor uitgifte weer tot een kerntemperatuur van 70 – 75°C verwarmd. Dit proces wordt als regeneratie aangeduid. Hier vind u temp-rite Cook-Chill-systemen.

Cook-Freeze

“Koken en invriezen”. Bij deze methode worden de warme maaltijdcomponenten op traditionele wijze bereid en gegaard, maar daarna binnen 90 minuten tot een temperatuur van ca. -18°C ingevroren. Het ingevroren gerecht kan bij ononderbroken koelketen, naargelang de component, zonder kwaliteitsverlies meerdere maanden worden opgeslagen. Het gerecht wordt pas kort voor uitgifte weer tot een kerntemperatuur van 70 – 75°C verwarmd. Dit proces wordt aangeduid als regeneratie. De temp-rite Cook-Chill-systemen Temp-Futura en Temp-Classic zijn ook geschikt voor Cook-Freeze.

Cook-Serve

“Koken en serveren”, beschrijft de traditionele verstrekking van warme maaltijden, waarbij de gerechten na toebereiding direct worden geserveerd of tot aan moment van consumptie warm gehouden worden. Hier vindt u temp-rite Cook-Serve-systemen.

Cook-Serve Boost

Beschrijft de actieve temperatuurondersteuning in de traditionele warme maaltijdverstrekking, waarbij de gerechten na toebereiding tot aan moment van consumptie door verwarming en/of koeling op temperatuur gehouden worden. Hier vindt u temp-rite Cook-Serve-systemen.

DIN 10506 Levensmiddelenhygiëne Collectieve maaltijdverzorging

Deze richtlijn heeft de eisen van de EU-hygiëneverordeningen en de nationale levensmiddelenhygiëne-verordeningen als basis, dient ter oriëntatie en stelt zich ten doel om het voldoen aan hygiënisch onberispelijke omstandigheden bij de omgang met levensmiddelen in de collectieve maaltijdverzorging te bevorderen. Voorts geeft de richtlijn voorschriften met betrekking tot het hygiënisch omgaan met levensmiddelen.

DIN 10508 Levensmiddelenhygiëne Temperaturen voor levensmiddelen

Deze richtlijn legt temperaturen vast die voor ingevroren, bevroren, gekoelde en warmgehouden levensmiddelen en voor consumptie-ijs gelden en geeft voorschriften voor temperatuurmeting. Deze temperaturen zijn gedeeltelijk in wettelijke bepalingen bindend vastgelegd, of ze werden door de werkcommissie “Levensmiddelenhygiëne” in de richtlijncommissie Levensmiddelen en landbouwproducten aanbevolen. Deze aanbevelingen zijn niet bindend.

EMC

Elektromagnetische comptabiliteit betekent het vermogen van technische apparaten om op bevredigende wijze in een elektromagnetische omgeving te functioneren zonder zelf elektromagnetische storingen te veroorzaken die ontoelaatbaar zijn voor andere apparaten, installaties of systemen in die omgeving. Daaruit worden de fundamentele veiligheidsvoorschriften afgeleid, waaraan alle elektrische bedrijfsmiddelen die in de handel worden gebracht moeten voldoen. Alle relevante temp-rite producten zijn uiteraard EMC-gekeurd.

EN

Euro-Norm is evenals Gastro-Norm met name in de gastronomie een gebruikelijke afmeting. De basisafmeting Euro-Norm 1/1 bedraagt 370×530 mm, kleinere afmetingen worden in breukgetallen in relatie tot de basisafmeting aangegeven.

GN

Gastro-Norm is een wereldwijd gebruikelijke afmeting in de gastronomie en de levensmiddelenverwerking. De basisafmeting Gastro-Norm 1/1 bedraagt 325×530 mm, kleinere afmetingen worden in breukgetallen in relatie tot de basisafmeting aangegeven.

HACCP

“De hoofddoelstelling van HACCP is waarborging van de gezondheid van de consument!” Dit bereikt men door eventuele en potentiële risico’s in de levensmiddelenproductie te voorkomen. Onder risico wordt verstaan alle ongewenste situaties binnen het levensmiddelenproductieproces die een gevaar voor de gezondheid van de consument kunnen vormen. Dergelijke risico’s bestaan met name bij bepaalde kritische beheerspunten in de levensmiddelenproductie. Een critical control point is het punt in het proces waar een bedreiging voor de gezondheid van de consument van het levensmiddel geëlimineerd of tot een aanvaardbaar niveau gereduceerd kan worden. Op dat punt kan het proces gecontroleerd respectievelijk gestuurd worden. Maatregelen bij kritische beheerspunten zijn bevorderlijk voor de risicobeheersing. De critical control points kunnen ook fungeren als kwaliteitscontrolepunten – op deze punten sorteren maatregelen effect die voor de sturing en controle van het proces, in de zin van kwaliteitsbeheersing, bevorderlijk zijn.

Hardglas

Getemperd glas, dat door plotselinge afkoeling gehard wordt, wat de bestendigheid tegen mechanische belasting en sterke temperatuurverschillen aanzienlijk verhoogd. Het glas wordt in eerste instantie gelijkmatig verhit en dan plotseling door middel van luchttoevoer aan alle zijden afgekoeld. Getemperd glas valt bij glasbraak in minuscule scherven uiteen. Hier vindt u temp-rite vaatwerk van hardglas.

High-Convenience

“Convenience Food”, hiermee zijn kant-en-klare levensmiddelen bedoeld waarbij de voedingsmiddelenfabrikant bepaalde be- en verwerkingstappen zet om de verdere bereiding gemakkelijker te maken. High-Convenience-producten zijn nagenoeg kant-en-klaar toebereid en hoeven alleen nog maar kort opgewarmd te worden.

Inductie

Een geleidingsspoel genereert een elektromagnetisch wisselveld. Dit induceert in het daarboven staande metalen vaatwerk respectievelijk benedenwaarts metaalgecoate porselein, wervelstromen die het metaal en daardoor het porselein door de ohmse weerstand verwarmen. temp-rite past het inductieprincipe toe bij Temp-Active.

Inglazuur

Porseleindecors worden bij het inglazuurproces op de glazuurcoating van het al gebrande witte porselein aangebracht. Vervolgens word het decor gebrand en zinken de kleuren bij hoge temperaturen in het glazuur weg en zijn ze door deze nauwe verbinding duurzaam bestand tegen normale mechanische en chemische belasting. temp-rite biedt uitsluitend inglazuurdecors aan.

ITC

“Integrated-Thermo-Control” duidt de speciale temperatuurregeling in het Temp-Futura en Temp-Contact systeem aan. Elke contactwarmteplaat heeft een eigen ITC-thermo-element. Het berekent individueel de voor het optimale regeneratieresultaat benodigde warmteopname en regelt de energietoevoer zodanig dat de afzonderlijke gerechten, ongeacht consistentie, volume en ingangstemperatuur gelijkmatig verwarmd en behoedzaam geregenereerd worden. Oververhitting en uitdrogen van de gerechten is uitgesloten. Hier vindt u informatie over Temp-Futura en Temp-Contact.

LAN

“Local Area Network” beschrijft een kabelgebonden netwerk voor datatransmissie. temp-rite biedt bijvoorbeeld bij Temp-Classic of Temp-Futura TF400NG de transmissie van HACCP-relevante gegevens via LAN aan.

MELAMINE

Omschrijft een chemische grondstof waaruit kunstharsen worden vervaardigd. Met toevoeging van verschillende stoffen, bijvoorbeeld cellulose, wordt daaruit onder druk en warmte vaatwerk vervaardigd dat vormbestendig, oppervlaktehard en breukvast is. Hier vindt u temp-rite vaatwerk van melamine.

Opglazuur

Porseleindecors worden bij de opglazuur-methode op het afgewerkte, witte artikel opgebracht en bij ca. 800 °C ingebrand. Anders dan inglazuurdecors zijn deze niet duurzaam afwasmachinebestendig en niet even glad als het glazuur. Meestal kan men ze voelen. temp-rite biedt geen opglazuurdecors aan.

Pellet-systeem

Het begrip “Pellet” beschrijft eigenlijk een los inlegbaar of vast geïntegreerde metalen kern die op hoge temperatuur voorverwarmd wordt. Deze dient voor het warmhouden van gerechten op borden in een rond, geïsoleerd onderbord. Inmiddels is “Pellet-systeem” synoniem voor alle maaltijdverdeelsystemen waarbij de vaatwerkdelen steeds afzonderlijk met een onderbord en een cloche geïsoleerd worden, ongeacht of deze met een verwarmingskern of alleen door middel van isolatiemateriaal warmhouden. Dergelijke systemen worden ook “clochesystemen” genoemd. Hier vindt u temp-rite clochesystemen.

Regeneratie

Beschrijft het herverwarmen van gerechten op een kerntemperatuur van 70 – 75°C, die tevoren in het Cook-Chill- of Cook-Freeze-proces geproduceerd en opgeslagen werden. Hier vindt u temp-rite Cook-Chill-systemen.

RFID

“radio-frequency identification”. Een RFID-systeem bestaat uit een transponder, die een kenmerkende code bevat, alsmede een afleesapparaat voor het uitlezen van deze identificator.

Sous-Vide

“Onder-vacuüm-procedé” omschrijft een garingsproces waarbij de gerechten onder vacuüm in portiezakjes verpakt en dan tussen de 60° en 90°C gegaard worden. Groente wordt evt. tevoren geblancheerd, vis en vlees worden evt. vóór het garingsproces aangebraden, omdat bruinering in het zakje niet meer mogelijk is. Vervolgens worden de gerechten snel gekoeld. Daaropvolgende opslag is bij 0° tot 3°C, naargelang de aanwijzingen van de fabrikant, ca. tot en met 21 dagen mogelijk.

Wi-Fi

Wi-Fi is eigenlijk het merkconcept van een bedrijvenconsortium dat apparaten met radio-interfaces certificeert. Inmiddels wordt Wi-Fi echter voornamelijk als synoniem voor de gegevensoverdracht via radiotransmissienetwerk gebruikt. temp-rite biedt bijvoorbeeld bij Temp-Classic of Temp-Futura TF400NG de transmissie van HACCP-relevante gegevens via radionetwerk aan.

WLAN

“Wireless Local Area Network” beschrijft een lokaal radionetwerk voor datatransmissie. temp-rite biedt bijvoorbeeld bij Temp-Classic of Temp-Futura TF400NG de transmissie van HACCP-relevante gegevens via WLAN aan.