Disclaimer

temp-rite International GmbH getroost zich redelijke inspanningen om op deze website juiste en volledige informatie beschikbaar te stellen. Echter nemen we geen enkele aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie op deze website. Dit geldt ook voor alle links waarnaar de website direct of indirect verwijst. temp-rite International GmbH is niet aansprakelijk voor de inhoud die via een dergelijke link wordt bezocht.

temp-rite International is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

temp-rite International mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. temp-rite International is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

temp-rite International behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan temp-rite International de toegang tot de webpagina monitoren.

U zult temp-rite International, haar werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.